Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı 2019

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) …

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı 2019 Devamı »